TYMCZASEM W INNYM MIEJSCU: STULECIE CZESKIEGO KOMIKSU

Stulecie powstania Czechosłowacji (1918) to szczególna okazja ku temu, aby podsumować narodową historię
komiksu (a zarazem przemiany historyczne w komiksie). Wystawa przezentuje czeską twórczość w różnorodności
jej form, pokazując jednocześnie jej historyczne konteksty . Tematyczne ukierunkowanie na główne nurty, przełomowe momenty i inspiracje międzykulturowe oferują swojego rodzaju wachlarz narracji o nowoczesnym czeskim komiksie i jego „pierwszym stuleciu”. Owa nieusystematyzowana różnorodność w przypadku prezentacji
historii czeskiego komiksu wydaje się uzasadniona – to, co działo się tymczasem w innym miejscu, pozwoli
nam bowiem lepiej zrozumieć tu i teraz.

Miejsce: Art-korytarz Biblioteki Uniwersyteckiej.
Wernisaż: czwartek 9 maja, godz. 18.00.
Wprowadzenie: dr hab. Mariusz Guzek.

Zobacz inne

Wystawa prac ilustrujących twórczość Michała Arkusińskiego. Miejsce: Barak Kultury, Aleja Marcinkowskiego 21. Wernisaż: piątek 10 maja, godz. 19.00

Czytaj
więcej

Wystawa prezentująca sto lat czeskiego komiksu. Miejsce: Art-korytarz Biblioteki Uniwersyteckiej. Wernisaż: czwartek 9 maja, godz. 18.00

Czytaj
więcej
kontakt

Kontakt

Organizator

Stoiska

Media

Wykłady dla szkół
i obwoźna czytelnia

Darmowe Komiksy

Gromadzenie i wymiana komiksów

Przemysław Dybała
tel. 61-829-38-48

Wolontariusze